Leden-info

Als nieuwe eigenaar/bewoner heten wij u van harte welkom in projectplan ‘t Mallegat.

klik hier om aan te melden als lid

De eigenaren van de woningen van het project ‘t Mallegat hebben zich in 2000 bij aanvang van de bouw verenigd in de bewonersvereniging Marksloot (voorheen 't Mallegat genoemd). Het doel van deze vereniging is in grote lijnen:

-> het samenwerken in contacten met bouwer, projectontwikkelaar en gemeente;
-> een dringende stem (kunnen) laten horen bij de verdere ontwikkelingen van het (omringende) gebied;
-> een gezellige en saamhorige woonomgeving handhaven, o.a. door: het gezamenlijk initiëren en beleven van recreatieve zaken, bijvoorbeeld de jaarlijkse boottocht, barbecue en fiets- en wandeltochten.

Lid zijn van de vereniging Marksloot (voorheen 't Mallegat) is uiteraard geen verplichting. Eigenaren en/of huurders kunnen lid worden en uiteraard stopt het lidmaatschap bij verhuizing of verkoop van de woning. Per woning is in de vergadering bij stemmen maximaal één stem geldig, maar partners en huisgenoten zijn van harte welkom om mee te discussieren. Leden worden door het bestuur op de hoogte gehouden op de vergaderingen, circa 1 à 2 per jaar, en via rondschrijvens per e-mail of per post.

Als bijdrage in de kosten zijn de leden akkoord gegaan met een contributie van € 20.--. Het spreekt vanzelf dat over de inkomsten en uitgaven van de vereniging door de penningmeester aan de algemene vergadering verantwoording wordt afgelegd.

Wij nodigen u uit, als nieuwe bewoner van onze wijk, om lid te worden. Mocht u lid willen worden, dan verzoeken wij u om zich hier aan te melden. Mocht u meer informatie willen dan kunt u ook contact opnemen met een van de bestuursleden, vermeld s.v.p. uw telefoonnummer, wij staan u graag te woord.

Bestuur Marksloot