Infrastructuur

Sinds het prille begin in 1999 maken wij ons druk over de infrastructuur van onze wijk. Logisch, want we maken daar dagelijks gebruik van.

Maar ook onze gasten en overige bezoekers krijgen via de infrastructuur een eerste indruk van de wijk, net zoals mogelijke kopers van de nieuwe of bestaande woningen. Zoals in Nederland te doen gebruikelijk, krijg je door de gemeente een infrastructuur "opgedrongen". Maar in een democratie is er inspraak en daar maken we dan ook dankbaar gebruik van. Want het lijkt ons niet meer dan logisch dat een infrastructuur op een gegeven moment ook AF is.

En het is de bedoeling dat het ook keurig blijft, ook langs onze woningen.